MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 22-6-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 22-6-2020

-CHÚA GIÊ-SU CAC MÔN ĐỆ:"ANH EM ĐỪNG XÉT ĐOÁN, ĐỂ KHỎI BỊ THIÊN CHÚA XÉT ĐOÁN". (Mat 7, 1)

-Bạn và tôi cần xem xét những lầm lỗi của chính mình, để khiêm tốn lắng nghe Chúa nói qua người khác..

--------------------------