MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 24-6-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 24-6-2020

"CÂY NÀO KHÔNG SINH QUẢ TỐT, THÌ BỊ CHẶT ĐI VÀ QUĂNG VÀO LỬA". ( MATTHEU 7, 19)

-CHÚA MUỐN BẠN VÀ TÔI PHẢI LÀM VIỆC LÀNH, PHÚC ĐỨC TÙY THEO ĐỊA VỊ CỦA MÌNH.

-----------------------------------