MỠI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 25-6-2020 Print

MỠI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 25-6-2020

"AI NGHE NHỮNG LỜI THẦY NÓI ĐÂY MÀ ĐEM RA THỰC HÀNH, THÌ ĐƯỢC VÍ NHƯ NGƯỜI KHÔN XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ". (Mt 7, 24)

- Bạn và tôi cần đọc Lời Chúa mỗi ngày, và đem áp dụng vào đời sống từ Gia đình đến ngoài xã hội.

---------------------------------------