MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 26-6-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 26-6-2020

"NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG NÓI:" THƯA NGÀI, NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ LÀM CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH". (MAT 8, 2)

*Bạn và tôi đang mắc bệnh phong tâm hồn là tội lỗi. Nhờ ơn Chúa tôi quyết tâm chừa bỏ, Chúa sẽ chữa lành ngay cho ta.

-------------------------------------