MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 06-7-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 06-7-2020

-NGƯỜI ĐÀN BÀ BĂNG HUYẾT NGHĨ BỤNG: "TÔI CHỈ CẦN SỜ ĐƯỢC ÁO CHOÀNG CỦA NGƯỜI THÔI LÀ SẼ ĐƯỢC CHỮA". (Mat 9, 21)

-Bạn và tôi cần có đức tin khi cầu nguyện như bà này. Chúa đã chữa lành bà ngay thể xac lẫn tâm hồn.

------------------------