MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 07-7-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 07-7-2020

-CHÚA NÓI VỚI CÁC MÔN ĐỆ: "LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG, MÀ THỢ GẶT LẠI ÍT". (Mat 9, 37)

-Chúa đang muốn bạn và tôi hôm nay là cần rao giảng Lời Chúa bằng Sống yêu thương.

-----------------------------