MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 08-7-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 08-7-2020

-DỌC ĐƯỜNG HÃY RAO GIẢNG RẰNG: "NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN". (Mat 10, 7)

-Rao giảng Tin Mừng bằng Sống Công Chính, rồi sẽ gặt được Tình thương là Nước Trời.

-----------------------------------