MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - 09-7-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 09-7-2020

"CÓ NHỮNG HẠT RƠI TRÊN ĐẤT TỐT, NÊN SINH HOA KẾT QUẢ: HẠT ĐƯỢC GẤP TRĂM, HẠT ĐƯỢC SÁU CHÚC, HẠT ĐƯỢC BA CHỤC".

(Mat 13, 8)

-Bạn và tôi đã đón nhận hạt giống Lời Chúa trong Thánh Lễ, trong các Nhóm, Hội đoàn. Bạn đã làm chứng, đã sinh lời được mấy chục?

---------------------------------