MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH -NGÀY 25-7-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 25-7-2020

"...HÃY GOM CỎ LÙNG LẠI, BÓ THÀNH BÓ MÀ ĐỐT ĐI, CÒN LÚA, THÌ HÃY THU VÀO KHO LẪM CHO TÔI". (Mat 13, 30)

- Cỏ lùng là những người đã sống cuộc đời tội lỗi. Lúa là những sẻ sống theo Lời Chúa được vào Nước Trời.

--------------------------------