MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 30-7-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 30-7-2020\

"NHỮNG BIẾN CỐ ẤY ĐANG XẢY RA, ANH EM HÃY ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN, VÌ ANH EM SẮP ĐƯỢC CỨU CHUỘC". (Luca 21, 18)

-Bạn và tôi cần sống Tỉnh thức trong mùa Đại dịch này, tránh mọi thứ tham lam, nóng giận, ghen tương, thù oán...

-----------------------------------