MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH -NGÀY 02-9-2020

-CHÚA GIÊ-SU NÓI: "TÔI CÒN PHẢI LOAN BÀO TIN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA CHO CAC THÀNH KHAC NỮA..." (Lc 4, 43)

* Chúa muốn bạn và tôi cần phài loan truyền Lời Chúa khăp nơi, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc màu da, dù có phải bầm dập.

-----------------------------