MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 03-9-2020

*ĐỨC GIÊ-SU BẢO ÔNG SI-MÔN: "ĐỪNG SỢ, TỪ NAY ANH SẼ LÀ NGƯỜI THU PHỤC NGƯỜI TA". (Luca 5, 10)

-Chúa luôn nói với bạn và tôi hôm nay là :"ĐỪNG SỢ". Tôi cần cầu nguyện và tín thac mới đủ can đảm làm chứng cho Tin Mừng.

----------------------------------------