MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 04-9-2020

"THƯA ANH EM, CHỚ GÌ THIÊN HẠ COI CHÚNG TÔI NHƯ ĐẦY TỚ CỦA ĐỨC KITO..." (1 Corinto 4, 1)

- Thánh Phaolo đã nghĩ mình chỉ là tôi tớ của Chúa. Bạn và tôi cũng nhớ sau khi phục vụ anh em luôn nói: "Tôi chỉ là là đầy tớ vô dụng". Chính Đức MẸ ĐÃ làm mẫu gương cho tôi: "NÀY TÔI LÀ TÔI TÁ CHÚA..."

--------------------------