MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 06-9-2020

"Ở ĐÂU CÓ HAI BA NGƯỜI HỢP NHAU LẠI NHÂN DANH THẦY, THÌ CÓ THẦY Ở ĐẤY, GIỮA HỌ." (MAT 18, 20)

-Ngày nay Lời Chúa và Giáo hội muốn cac Gia đình cần ngồi lại cầu nguyện chung trong giờ Kinh tối Gia đình, và các Giáo xứ, Hội đoàn cần có cac Nhóm học hỏi và Chia sẻ Sống Lời Chúa hàng tuần để gặp gỡ, tâm sự với Chúa.

------------------------------------------