MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 07-9-2020

-ĐỨC GIÊ-SU NÓI: "TÔI XIN HỎI CÁC ÔNG: NGÀY SABAT ĐƯỢC PHÉP LÀM ĐIỀU LÀNH HAY ĐIỀU DỮ, CỨU MẠNG NGƯỜI HAY HỦY DIỆT?" (MAT 6, 9)

-CHÚA MUỐN VỚI BẠN VÀ TÔI HÔM NAY LÀ NGÀY SA-BAT ĐƯỢC CỨU NGƯỜI GẶP NẠN, GIÚP KẺ ỐM ĐAU..V..V...

----------------------------