MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH : NÊN GIỐNG NHƯ CHÚA

"TÔI ...CŨNG ĐƯỢC THÔNG PHÀN ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI, NHỜ NÊN ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG...

VÀ SỐNG LẠI NHƯ NGƯỜI". (PHILLIP 3, 10 - 12)

-Mùa Đại dịch Covid-19, bão tuyết vừa xảy ra gây chết chóc và dau khổ cho nhiều người.

Bạn và tôi hãy can dảm lên, đừng sợ và tín thác vào Chúa. Vì tôi được nên giống như Người.

Hướng về Chúa

-------------------------------