MOI NGAY MOT CAU KINH THANH = THU BAY CN3TN-A Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Thứ Bảy sau CN3TN-A : Đức Giê-su bảo các ông: "Sao nhát thế ? Các anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?". (Mc 4, 40)

* Đứng trước những biến cố lớn nhỏ hiện nay, tôi hay lo sợ, vì thiều cầu nguyện là gặp gỡ Chúa. Tôi nhớ luôn tỉnh thức, khiêm tốn lắng nghe tiếng Chúa, để tâm hồn có tin tưởng và bình an. Vì bộ mặt thế gian này đang qua đi.