MOI NGAY MOT CAU KINH THANH = TU 01 DEN 15-4 Print

 

            MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

               Bánh Sự Sống Tháng 4 (từ 01 đến 15)

 

Ngày 01-04: “Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Be-lem,.. của vua Đavit sao?(Ga 7,42)

Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa vẫn đến với con qua mọi người.

Ngày 02-04: Đức Giêsu trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh.!”   (Ga 12,23)

   Con cần phải chết đi hàng ngày, để được vào hưởng vinh quang.

Ngày 03-04: “Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả.”     (Ga 8, 15)

   Việc đoán phạt là quyền của Chúa, con luôn tự xét mình thống hối.

Ngày 04-04: “Nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”   (Ga 8, 21-30)

   Xin Chúa ban cho con một món quà là Đức Tin bằng việc làm.

Ngày 05-04: “Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.”   (Ga 8,32)

   Xin Mẹ Maria giúp con hiểu biết sự thật là chính Đức Giêsu Kitô.

Ngày 06-04: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”   (Ga 8, 51)

Lời Chúa là sức sống, xin giúp con hàng ngày thực thi Lời Chúa.

Ngày 07-04: Trong Lề Luật các ông đã chẳng có chép lời này sao: “Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh.” (Ga 10,34)

   Xin cho con luôn sống xứng đáng là dân thánh của Chúa.

Ngày 08-04: “Người đến một vùng hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.”   (Ga 11,54)

   Sống khôn ngoan trong hành động, là cần thiết phải có của môn đệ.

Ngày 09-04: “Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa.”   (Mc 14, 6)

   Xin cho con luôn tỏ lòng tôn kính Chúa, như người phụ nữ đã làm.

Ngày 10-04: “Người nghèo thì anh em luôn ở bên cạnh; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”   ( Ga 12, 8)

   Con cần suy gẫm sự thương khó mỗi ngày, để nên giống Chúa hơn.

Ngày 11-04: “Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”   (Ga 13, 21)

   Xin cho con đừng vì lòng tham lam tiền bạc, xác thịt mà bỏ Chúa.

Ngày 12-04: Người đáp: “Kẻ dơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp thầy.”   (Mt 26, 23)

Bề ngoài con hiệp thông, trong lòng con hứa trung thành với Chúa.

Ngày 13-04: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi. Vì Chúa đã xức dầu Tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.”   (Lc 4,18)

   Xin Mẹ Maria giúp con sau khi đã nhận phép rửa bởi Thánh Thần, được tràn đầy sức sống để phục vụ Tin Mừng của Chúa.

Ngày 14-04: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi.”   (Ga 18, 23)

   Con quyết bình tĩnh và can đảm, sống niềm tin Chúa trong mọi lúc.

Ngày 15-04: Đang lúc các bà sợ hãi,… thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết.”   (Lc 24, 5)

   Chúa Giêsu là Người Sống, xin cho con chết đi cho con người tội lỗi này, để được Sống lại với Chúa ngay từ bây giờ.       (còn tiếp)

                                                               Ptế GBM Nguyễn văn Định