MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - Print

"CỨ PHÁT CHO NGƯỜI TA ĂN ! VÌ ĐỨC CHÚA PHÁN THẾ NÀY: HỌ SẼ ĂN MÀ HÃY CÒN DƯ". (SÁCH CAC VUA 1, 43-44)
- Bạn và tôi hãy cho người nghèo về thể xac và tâm linh, thức ăn và Lời Chúa. Ngài sẽ làm cho bạn dư thừa đấy! Vì kẻ có Chúa sẽ cho thêm mà nên dư dật, còn kẻ không cho, Ngài sẽ lấy đi cho người khác.!

Huyền Đồng

--------------------------------