MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - QUÝ VÂN Print

Chúa Giê-xu đến để cứu tội nhân chứ không phải để lên án họ.

Ngay sau Gioan 3:16 mà có lẽ là câu được trích dẫn nhiều nhất trong Kinh Thánh,

Chúa Giê-xu nói, "Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu" (Gioan 3:17)

Trong điều này, chúng ta thấy được tấm lòng của Cha khi sai Con Ngài đến thế gian, là Chúa Giê-xu khi chịu thay hình phạt của chúng ta trên chính mình Ngài. Cám ơn Cha vì chúng con được chuộc.

Quý Vân

------------------------------------------