MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - THU HAI TUAN THANH Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

THỨ HAI TUẦN THÁNH : Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mình mà lau. Cả nhà sực mùi thơm." (Ga 12, 3)

* Cô Maria đã tỏ lòng khiêm nhường  và cảm mến Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su. Bạn và tôi đã hy sinh những gì của mình có cho vợ, chồng, cha mẹ, con cháu và những người cùng đang sống trong khu xóm mình, để mọi người thấy ta là người sống đạo Chúa.

* Lời Chúa hôm nay : "Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình". (Mt 14, 23)