MOI NGAY MOT CAU KINH THANH- THU NAM TUAN THANH Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH : "Trong một bữa ăn, Người đứng dậy,/ rời bàn ăn,/ cởi áo ngoài ra,/ và lấy khăn thắt lưng./ Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu,/ bắt đầu rủa chân cho các môn đệ,/ và lấy khăn thắt lưng mà lau"./ (Ga 13, 4-5)

* Đúc Giê-su đóng  vai một người nô lệ để làm mẫu gương cho bạn vào tôi phục vụ Chúa trong gia  đình, giáo xứ và xã hội. Người làm 7 động tác như sau : đứng dậy-/ rời bàn ăn-/cởi áo ngoài ra-/lấy khăn mà thắt lưng-/đổ nước vào chậu-/bắt đầu rửa chân-/lấy khăn thắt lưng mà lau. Hành động này còn hèn hạ hơn cả người nô lệ Do Thái làm. Tôi quyết  bỏ ngay thái độ hách dịch, trịch thượng,... hạ mình nhỏ bé khi phục vụ tha nhân từ hôm nay.

* Châm ngôn Sống : "CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI". (Ga 3, 30)