MOI NGAY MOT CAU KINH THANH- TU 16 DEN 30 THANG 6 Print

 

                     MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

                            Bánh Sự Sống tháng 06 (tiếp)

 

Ngày 16-06: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi...”   (Mt 5, 29)

   Móc mắt ném đi là một hành động tỏ cương quyết xa lánh dịp tội. Xin thêm sức mạnh để con cầu nguyện và dứt khoát với tội lỗi.

Ngày 17-06: “Nhưng hễ “có”thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không” . Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37)

   Chúa muốn tôi cần có lòng quả quyết một cách nghiêm chỉnh, không cần thề thốt. Xin cho con có tấm lòng thành thật trong lời nói.

Ngày 18-06: “Đức Giêsu cầm lấy bánh…trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” (Mc 14, 22)

   Chúa Giêsu đã làm gương cho tôi về chia sẻ vật chất và tinh thần cho nhau. Con quyết noi gương Chúa thực hiện bác ái cho tha nhân.

Ngày 19-06: “Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi.”   (Mt 5,42)

   Cho đi là cho sự hy sinh, tha thứ khi kẻ khác có làm gì lầm lỗi với mình. Xin Mẹ giúp con có lòng bao dung như Chúa đã làm gương.

Ngày 20-06: “Còn Thầy, Thầy bảo anh : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh.” (Mt 5, 44)

   Kẻ thù mong có ngày là bạn ta, họ cũng là con Chúa và yếu đuối như ta. Xin cho con có tâm tình yêu thương và tha thứ như Chúa.

Ngày 21-06: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh.”   (Mt 6,6)

   Cầu nguyện đích thực là gặp gỡ Thiên Chúa, khác hẳn những kẻ giả hình. Xin Mẹ Maria giúp con có tâm tình cầu nguyện như Mẹ.

Ngày 22-06-06: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.”   (Mt 6,7)

   Chúa đã dạy các môn đệ phải cầu nguyện khiêm tốn và tự đáy lòng. Xin giúp con biết ca ngợi, cảm tạ Chúa nhiều hơn là chỉ xin ơn.

Ngày 23-06: “Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. t ức thì máu cùng nước chảy ra.”   (Ga 19, 34)

   Máu biểu thị hy tế thập gía, nước tượng trưng Thánh Thần cho sự sống. Co quyết sống liên kết chặt chẽ với mọi người trong Chúa.

Ngày 24-06: “Ông xin một tấm vải nhỏ và viết:”Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.   (Lc 1,63)

   Ông Giacaria đã chứng tỏ lòng tin của ông khi vâng lệnh sứ thần. Xin cho con biết cảm nghiệm mạc khải kỳ diệu của tên Gioan.

Ngày 25-06: Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà các anh vẫn chưa có lòng tin.”   (Mc 4, 40)

   Đức Giêsu đã chứng tỏ quyền lực của Thiên Chúa khi dẹp sóng gió. Xin giúp con biết chống lại sự cám dỗ của thế gian, xác thịt.

Ngày 26-06: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.”   (Mt 7,1)

   Người ta hay có thái độ dạy đời và lên án kẻ khác là sai. Xin dạy con biết đối xử dè dặt với anh em, vì đó là quyền năng của Chúa.

Ngày 27-06: “Vậy tất cả những gì anh muốn người ta làm cho mình, thì chính anh cũng hãy làm cho người ta…”   (Mt 7,12)

   Luật Tân Ước, Chúa Giêsu muốn người ta làm tất cả cho tha nhân. Con quyết làm cho người khác, điều con muốn họ làm cho mình.

Ngày 28-06: “Để tất cả nên môt, như, lạy Cha, Cha ở trong con, và con ở trong Cha, để họ cùng ở trong chúng ta.” (Ga 17,21)

   Chúa muốn mọi người hãy nên một với nhau, đừng bất hận thù chia rẽ. Xin dạy con biết sống hoà đồng với mọi người, mọi tôn giáo.

Ngày 29-06: Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?”   (Ga 21,17)

   Chúa muốn nhấn mạnh yêu mến là bỏ mình đi để săn sóc tín hữu. Xin ban sức mạnh để con sẵn sàng chết đi mỗi ngày cho đàn chiên.

Ngày 30-06: “Người dơ tay đụng vào anh và bảo:”Tôi muốn anh sạch đi”. Lập tức anh được sạch bệnh phong hủi.” (Mt 8, 3)

   Bằng một cử chỉ thân ái đụng vào anh và một lời nói đơn giản. Xin giúp con đến với Chúa bằng một niềm tin và thay đổi con người cũ.

                                                                 Ptế GBM Nguyễn Văn Định