CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - NOI GUONG THANH GIA Print

Lễ Thánh Gia

Phúc Âm Theo Thánh Luca (2:22-40)

Anh Chị Em quí mến,

Gia đình Thánh của Đức Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và Thánh cả Giu-se:

* Như là một người chồng của Đức Maria và một người cha nuôi của Đức Chúa Giêsu:

"Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà." (Mt. 1, 24)

"Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập."(Mt. 2, 14) Ngài và Mẹ Maria cứu Đức Chúa Giê-su khỏi kẻ thù độc ác của ngài là Vua Hê-rô-đê.

Thánh Giu-se đi cùng Mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu đến thờ Giê-ru-sa-lem. "Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ" (Lc. 2, 42)

Cuộc đời thầm lặng của người thợ mộc, ông làm việc như là lao động chính của gia đình mình.

* Như là người vợ và là người mẹ:

Mẹ Ma-ri-a yêu mến Thiên Chúa và vâng theo thánh ý Ngài để chào đón hài nhi Giê-su đến trong thế gian.

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa."(Lc. 1, 35) Và Mẹ Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."(Lc. 1, 38)

Mẹ Ma-ri-a đã có thể là một người vợ tốt và một người mẹ với ơn Chúa dành cho mẹ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Chúa luôn luôn ở bên mẹ để giúp vượt qua tất cả như thiên thần đã nói với mẹ: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."(Lc. 1, 28)
Mẹ luôn ghi nhớ và suy gẫm về mọi việc của Chúa đã làm cho mẹ:
"Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng."(Lc. 2, 19)
"Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng"(Lk. 2, 51)
Như là một con trẻ Giê-su:

Ngài đã có cả cha mẹ và ân sủng của Thiên Chúa để chăm sóc cho ngài kể từ khi còn là một đứa trẻ trong lòng mẹ của Ma-ri-a.

"Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa." (Lc. 2, 40)

Khi Chúa Giê-su được mười hai tuổi, Ngài đi đến Giê-ru-sa-lem cùng cha mẹ.
Ngài là một thiếu niên khôn ngoan. Ngài biết đền thờ Giê-ru-sa-lem là nhà của Chúa Cha (Lc. 2, 49).
Trong đền thờ, "Ai nghe cậu (Giê-su) nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu." (Lc 2,47).
Ân nghĩa của Thiên Chúa đã đến trên người. "Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta." (Lc. 2, 52)

Chúa Giê-su đã yêu và vâng phục cha mẹ mình (Lc. 2, 1).

Với bản tính con người của mình và để có kiến thức về Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng phải được giáo dục bởi các bậc cha mẹ yêu mến Thiên Chúa và là những người công chính trước mặt Ngài.

Suy gẫm:

Một gia đình là một cộng đồng nhỏ. Tuy nhiên, gia đình thánh của Đức Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se là một cộng đồng của tình yêu và đức tin. Họ lắng nghe Lời Chúa và chu toàn lời của Ngài. Họ yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau là những điều răn của Thiên Chúa. Họ thờ phượng Thiên Chúa và chăm sóc lẫn nhau. Gia đình thánh thiện mang đến bình an và sự sống.

Trong lịch sử nhân loại, nhiều gia đình đã bị tấn công từ sự ích kỷ, và hận thù của một hoặc nhiều thành viên trong và ngoài gia đình. Những gia đình này mang đến chiến tranh và sự chết.

Gia đình thánh thiện của Đức Chúa Giê-su, Ma-ri-a và Giuse phải là tấm gương tốt nhất cho thế giới hôm nay để có được bình an và sự sống.

"Kính sợ ĐỨC CHÚA là bước đầu của khôn ngoan; biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật." (CN. 9, 10)

Còn bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước của tôi thì thế nào? Một cộng đồng của tình yêu thương và biết kính sợ Thiên Chúa?

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

QUANG HOANG

---------------------------