DOI SONGMOI TRONG THAN KHI# 2=SU AC (TIEP) Print

2-   SU+. ÁC LAN TRAN KHA('P NƠI (tiếp)

8- Con nguơI cố gắng tìm đẩy sự ác ra mà không thành công, sự ác vẫn hoành hành.

9- Con ngườI đã bận tâm nhiều về chiến tranh, tìm đủ cách để ngưng chiến tranh, xây dựng hoà bình; nhưng thực ra cuộc chiến này kết thúc, cuộc chiến khác lại tiếp diễn. Thế chiến thứ nhất, rồi thế chiến thứ hai.

10- Ngưòi ta cố đi tìm cái đầu tiên đã mất, nhưng không thành công. Vì thế con ngườI sống khắc khỏai và phân ly. Hàu hết ngườI ta bị khắc khỏai này.

11- Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ... Vì thế Thiên Chúa để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. ..                                       ( Roma 1, 22-25)

12- Tại sao con ngườI không thành công? Vì chúng ta chiến đãu không phải vớI phàm nhân, nhưng là vớI những quyền lực thần thiêng, vớI những bậc thống trị thế giớI tối tăm này...             ( Êphêsô 6, 12 )

   Pt ?i.nh                 __________________________