GAP GO DUC KITO TRONG T.T. NGÀY 30-4-2018 Print

'van nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
To:Van Nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
Cc: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it List of Dung/Quý,Dh_mass
Apr 30 at 4:30 AM

Xin gởi đến mọi người tách cafe tâm linh ngày 30 tháng 4, 2018, Thứ Hai– Tuần Năm mùa Phục Sinh.

    *THÁNH THẦN GIÚP BẠN VÀ TÔI NHỚ LỜI CHÚA ĐỂ THI HÀNH*

Ơn xin: Lạy Chúa THÁNH THẦN, NGÀI ban ân sủng để con không rơi vào những cám dỗ của xa hội nơi con đang sinh sống.


Tách café tiềng Anh và tiếng Việt suy niệm bài Phúc Âm theo Thánh Gioan Ga 14, 7-14Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều" Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em".

https://app.box.com/s/amloqhg7f6vzs8uowkv66eugqtsifxue

NÓI CHUYỆN với Chúa: Chúa Giêsu ơi, đôi khi cho bị cám dỗ về quyền lực, danh tiếng. những cám dỗ này làm cho con chỉ nhìn vào con người của chính bản thân con. Đây là nguyên làm con phạm tội ích kỷ, tự cao, v.v.. . xin giúp con chống lại sứ yếu đuối này.

Quyết Tâm: Tôi sẽ suy niệm bài cầu nguyện của Thánh Âu Tinh ngày hôm nay. Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,

NHỜ THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG cho con biết Chúa.

- NGÀI cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.

NGÀI GIÚP con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa.

Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa.
Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.

Thánh Âu Tinh
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "DH_GDTT_CAFE_TAMLINH" group.
---------------------