GAP GO DUC KITO TRONG T.T. - NGÀY 02-5-2018 Print

'van nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
To:Van Nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
Cc: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it List of Dung/Quý,Dh_mass
May 2 at 4:29 AM

Xin gởi đến mọi người tách cafe tâm linh ngày 2 tháng 5, 2018, Thứ Tư – Tuàn 5 mùa Phục Sinh

CẢM NGHIỆM SỐNG: Lạy Chúa, Con luôn ghi nhớ con là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu.

Tách café tiếng Việt suy niệm bài Phúc Âm theo Thánh Gioan Ga 15: 1-8 Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái"." Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.".

https://app.box.com/s/amloqhg7f6vzs8uowkv66eugqtsifxue

TRÒ CHUYỆN với Chúa: Chúa Giêsu ơi, lý do con hay lo lắng là vì con có thói quen hay tập trung vào chính bản thân con, mà con quên rằng con cần phải dình liền vào Chúa như cánh nho phải dính liền vào cây nho, để có sự sống. Xin giúp con luôn biết "ở lại trong Thầy...để con sinh nhiều hoa trái"

Quyết Tâm THỰC HÀNH: Ngày hôm nay, tôi sẽ giúp một ai đó mà tôi biết họ đang gặp khó khăn để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ .
+++++++++++++++++
*** Xin giới thiệu với mọi người trang blog của nhóm Đồng Hành TIM Montreal, bên Canada cũng có bài suy niệm và gợi ý hàng ngày TIM Montreal để nếu ai muốn uống trà tâm linh (đọc) thay vì nghe thì có thể vào, hoặc có thể thưởng thức cả hai.

---------------------