GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 30-11-2019 Print

Tuyen Pham

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Thu, Nov 28, 2019 at 11:43 PM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, NGÀY 30-11
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-11-2019

" Giữ cho một con tim không dính bén bởi những gì làm tình yêu phai nhạt, gieo rắc hòa bình đến muôn nơi, đón nhận Tin Mừng mỗi ngày cho dù điều ấy có thể khiến ta gặp khó khăn: Đó là thánh thiện. " (ĐGH. Phanxicô)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCVyHDK-NsCCtOhos5YKrv163GNcM-kwPUARCgqZT6OLtg%40mail.gmail.com.

--