GAP GO DUC GIESU TRONG THANH THAN # TIM KIEM CHUA Print

==========
35. Lời cầu nguyện
tìm kiếm Chúa Giêsu
Xin cho con thấy Chúa
trong tha nhân
==========

Phó tế Francis chuyển

Lạy Chúa Giêsu,
con tìm kiếm Chúa
trong những bạn hữu,
xin cho con thấy Chúa
trong đời sống họ.
Con khát khao tìm thấy Chúa.
Khi ai đó bị tổn thương,
Chúa cũng đau buồn.
Khi ai đó gặp bất hạnh,
Chúa cũng sầu thương.
Khi ai đó bị bỏ rơi,
Chúa cũng đang bị chối từ.
Khi ai đó chịu đau khổ,
Chúa cũng mang đầy thương tích.
Khi ai đó cần giúp đỡ,
Chúa đang gõ cửa tâm hồn con.

Lạy Chúa

chúng con có thể thấy Chúa ở đâu?
Chúa đang hiện diện với chúng con
khi chúng con vâng theo thánh ý Chúa,
khi chúng con giữ điều răn của Chúa,
khi chúng con nói lời của Chúa,
khi chúng con sống đời bác ái,
khi chúng con vác thập giá Chúa.

Lạy Chúa,
chúng con có thể thấy Chúa ở đâu?
Chúa đang hiện diện với chúng con
khi chúng con giúp đỡ người nghèo,
khi chúng con dìu dắt người lầm lạc,
khi chúng con
chữa lành người bị thương,
khi chúng con yêu thương và tha thứ.

Lạy Chúa,
con có thể thấy Chúa ở đâu?
Chúa ở nơi những người con xa lánh,
Chúa ở nơi
những người chung quanh con.
Chúa ở trong
những người con gặp hằng ngày.
Và ngày hôm nay,
xin cho con
được thấy Chúa trong mọi người.

Amen.

(Trích 40 Lời Kinh đổi mới cuộc đời - GM Ruperto C. Santos)

--CON ĐANG NHẬN THẤY CHÚA HIỆN HIỆN QUA NHỮNG NGƯỜI CON GẶP GỠ HẰNG NGÀY.