TÂM SỰ VỚI CHÚA - CẦU NGUYỆN NHƯ HƠI THỞ Print

Kim Vu

> From: 'Van Vu' via Linh Thao Tin Yeu
> Date: January 7, 2020 at 10:21:58 PM PST

>
> " Xác mà không có hồn thì là xác chết.
> Linh hồn mà chẳng siêng năng cầu nguyện thì linh hồn ấy chẳng sống được."(Thánh Gioan Kim Khẩu.)
>
>