DOI SONG TAM LINH - LE CHUA BA NGÔI Print

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Mt 28, 16 27/ 5

Với tư cách làm CON của Thiên Chúa hàng ngày TÔI làm dấu thánh
giá để tôn vinh Chúa Ba Ngôi (Cha, Con và Thánh Thần):

* Phận làm con ta phải hiếu thảo với cha mẹ. Làm con Thiên Chúa thì
sống thảo hiếu phụng thờ Thiên Chúa, và chỉ tôn thờ một mình Thiên
Chúa mà thôi và xem nhẹ coi khinh mọi thứ khác (chức quyền, danh vọng,
của cải, lạc thú) trên đời này.

* Phận làm con ta phải nhớ công ơn sinh dưỡng với cha mẹ. Làm con
Thiên Chúa thì có lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao Cứu chuộc và
tình thương mà Thiên Chúa thực hiện và dành cho chúng ta.

* Phận làm con ta phải vâng lời cha mẹ. Làm con Thiên Chúa thì biết
tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su Ki-tô mà đến với lương dân để rao
giảng Tin Mừng và rửa tội cho họ nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúng con chúc tụng, ngợi khen Chúa và cảm tạ, vì Chúa đã làm cho
chúng con trở nên CON CÁI của Thiên Chúa. NHỜ Thần Khí Chúa giúp chúng
con sống trọn tư cách là CON CÁI Thiên Chúa giữa lòng thế giới "ngỗ
nghịch và bất hiếu" của ngày hôm nay !

 VĂN ĐẢNG NGUYỄN

----------------------------