DOI SONG TAM LINH # 6 = NOI GUONG THANH PHAOLO Print

 

                 Đời Sống Tâm Linh # 6 : Noi gương Thánh Phaolô

                 HÃY LÀM THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA

  • Ptế Định Sưu Tầm

Chuyện kể: Dave Egner nói: chứng bệnh đau đớn đã ngăn giáo sư Kinh Thánh là Billy Walker thực hiện chương trình hành động của ông suốt nhiều tháng. Ông nói với một số bạn hữu trong trường rằng Thiên Chúa đang dạy ông sau khi phục hồi sức khoẻ sẽ dùng tôi vào việc khác.

   Một hôm trong lúc đang bệnh, khi suy gẫm và cầu nguyện. Billy nhớ đến phân đoạn Phaolô chìm tầu ở Man-ta, được ghi lại trong Công vụ 28 như sau: Ông Phaolô vớt được một mớ cành và đang bỏ vào lửa, thì một con rắn độc bị nóng bò ra, cuốn vào tay ông mà không bị rắn độc cắn (x. câu 3- 6)

   Cảm nghĩ: Vị Tông đồ lừng danh của dân Ngoại này đã từng giảng cho hàng ngàn người nghe, làm nhiều phép lạ, viết 14 thư, phần lớn Tân Ước, đã bị táp lên ngồi tù trên một hải đảo. Ông có nằm đó mà than khóc cho hoàn cảnh của mình không? Ông có cho mình là phải được đối xử tốt hơn người khác vì mình là Tông đồ không? Không !

   Kinh Thánh cho chúng ta biết ông tự chọn góp phần trong công việc cùng nhu cầu của bạn hữu. Hôm đó lạnh và mưa nhiều, nên Phaolô gom được một bó củi để đốt lửa sưởi ấm, vốn đang là nhu cầu cấp thiết: “Ông Phaolô vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa thì một con rắn độc bò ra, cuốn vào tay ông.” (Cv 28, 3)

   Sách Công vụ kể tiếp: “Gần nơi ấy có đồn điền của viên quan lớn nhất đảo tên là Pup-li-ô, có ông thân sinh đang liệt giừơng vì bị sốt và kiết lỵ. ông Phaolô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi chúng tôi, và khi chúng tôi…, họ đã đem tới những gì chúng tôi cần dùng.” (Cv 28, 7-10)

   Có lẽ bạn phải tránh xa qua một bên trong thời gian do hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ bạn đã tới tuổi đời không còn hoạt động sôi nổi được nữa. Đừng thất vọng! Hãy nhớ gương Phaolô và làm những việc bạn có thể làm – cho dù đó chỉ là “gom củi”. Hãy cùng Mẹ Maria: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng. (Lc 1, 46)

Lời hay ý đẹp: Thiên Chúa không bao giờ đặt sai chỗ để bạn phục vụ Ngài.