NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - CẦU NGUYỆN Print

phung phung
Tue, Oct 27 at 12:25 PM

Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu,xin thương nhìn đến Hội Thánh, là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa, giữa một thế giới đầy chia rẽ.

Xin cho Hội Thánh
không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm CC chùn bước, đừng để dễ dãi làm CC ngủ quên.

Ước gì Hội Thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.

Xin cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do.

Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh. Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J..

------------------------------------------