ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - CN4MC-B Print

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B

Lời Chúa : Ga 3, 14-21

Đây là những lời tâm sự trong đêm của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô, một bậc vị vọng trong nhóm Pharisêu. Ông đến ban đêm vì sợ người Do thái. Chúng ta có sợ không ? Sợ người ta biết mình là người công giáo, sợ người ta chế nhạo, sợ bị loại trừ và bao nhiêu lý do khác... Trong cuộc trò chuyện nầy, hai người trao đổi với nhau về nhiều vấn đề.

Hôm nay chúng ta chỉ chú ý đến một đoạn ngắn mà thôi : Con Người được giương cao lên. Câu nầy ám chỉ đến việc Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh trên thập giá. Đó là sứ mệnh quan trọng nhất của Ngài. Chúa Giêsu cũng nhắc lại một biến cố thời Xuất hành khi dân Do thái than phiền trách móc Thiên Chúa và Chúa đã cho rắn lửa cắn chết nhiều người. Dân Do thái hoảng sợ cầu cứu với Môsê. Ông nầy đã cầu xin Chúa và Chúa bảo ông dức một con rắn bằng đồng và treo nó lên một cây nạng. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được chữa lành. Con rắn đồng xưa đã cứu dân Do thái thoát khỏi rắn cắn thì hôm nay, Chúa Giêsu được giương cao trên thập giá sẽ cứu thoát những ai tin vào Ngài và nhìn lên Ngài.

Chúng ta là những bệnh nhân đang hấp hối trên đường đời. tâm hồn chúng ta mang đầy thương tích, chúng ta có nhìn lên Đấng chịu treo vì chúng ta để được chữa lành và được sống muôn đời không ? Chúng ta có cảm thấy cần đến con người chịu giương cao trên thập giá đó không ? Nhiều người chỉ tin vào đồng tiền vạn năng có thể thống trị cả thế giới, và hiện nay thế giới của chúng ta được điều khiển bởi một số những người giàu có. Họ dùng đồng tiến thống trị hoàn cầu. Nhưng họ đã nhận được gì khi họ nằm xuống ? Họ không thoát khỏi cái chết, họ vẫn là tro bụi. Khi còn sống, họ làm mưa làm gió, nhưng họ không thể tồn tại mãi. Đồng tiền vạn năng kia không thể cứu họ khỏi chết.

Chúng ta, những con người nhỏ bé, nhưng chúng ta tin vào Đấng đã yêu chúng ta và đã chết cho chúng ta, tin vào Đấng đã chịu treo trên thập giá vì chúng ta, chúng ta sẽ vượt qua cái chết và được sống đời đời. Chúng ta nhớ lời Chúa nói : "Dù lời lãi cả thế giqn mà phải thiệt thân thì lợi ích gi?" Đồng tiến không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta không ở trần gian nầy mà ở trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Cha chúng ta đã yêu chúng ta đến nỗi ban Con Một Người cho chúng ta, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết và được sống muôn đời. Nói câu nầy, Chúa Giêsu đã nói tất cả. Tất cả tình yêu của Chúa Cha ở nơi Người Con nầy. Người Con nầy là quá tặng tình yêu của Chúa Cha cho chúng ta. Đó là Đấng đầy ân sủng và chân lý, là nguồn cội mọi ơn lành. Trong Người chúng ta được ơn tha thứ và ơn cứu chuộc.Nhờ Người, chúng ta lãnh nhận ơn nầy đến ơn khác.

Chỉ cần tin vào Ngài, chúng ta sẽ được mọi sự. được sống muôn đời. Nhưng chúng ta có tin không ? Hay chúng ta tin vào những con người quyền thế trần gian, tin vào tiền bạc ? Tin hay không tin là vấn đề sống chết của chúng ta.

Tin vào Con Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bị lên án, vì Thiên Chúa sai Con của Người đến trong thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Tin vào Con Thiên Chúa, mọi hành động của chúng ta sẽ được thực hiện trong ánh sáng của Ngài, và chúng ta sẽ bước đi trong ánh sáng đó. Chính Chúa cũng đã nói : " Anh em là ánh sáng thế gian". Chúng ta thể hiện đức tin bằng hành động, vì đức tin không hành động là đức tin chết.

Trong mùa chay thánh nầy, chúng ta sẽ hành động như thế nào ? Hành động như Chúa đã nói qua miệng tiên tri Isaia : " Đó là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người không nơi cư ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục". Đó là chương trình hành động của chúng ta, không những trong mùa chay mà cả trong cuộc sống trần gian nầy. Hãy nhớ rằng chúng ta là con của Đấng là Tình Yêu, chúng ta phải sống cho tình yêu, và như thế ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông.

Muốn sống yêu thương, chúng ta hãy đến học hỏi với Chúa Giêsu như ông Nicôđêmô, phải vào trường dạy của Ngài, ăn lấy Ngài để sống với Ngài, gắn bó tha thiết với Ngài. Chỉ khi nào chúng ta khắng khít với Ngài, chúng ta mới có thể là ánh sáng, chúng ta mới hạnh phúc và hạnh phúc của chúng ta chính là cho đi tất cả như Chúa Giêsu đã cho đi.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng