NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - NGƯỜI LÂN CẬN TÔI Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tue, Jul 20 at 4:48 AM
Ai Là Người Lân Cận của Tôi?

Phúc Âm viết "Hãy yêu người lân cận như chính mình" (Mátthêu 22:38).


Nhưng ai là người lân cận của tôi? Chúng ta thường trả lời câu hỏi đó
là, "Người lân cận của tôi là những người tôi đang sống với họ trên trái
đất này, nhất là những người đau yếu, nghèo đói, người sắp chết, và tất
cả những người cần sự giúp đỡ."

Nhưng đó không phải là điều Chúa Giêsu
nói. Trong câu chuyện người Samaritanô tốt lành (coi Luca 10:29-37),
Chúa Giêsu đã kết thúc với câu hỏi, "Người nào... ông nghĩ là người lân
cận của kẻ bị cướp?"

Chúa Giêsu đã cho thấy rõ ràng là người lân cận,
không phải là người nằm bên vệ đường, bị bóc lột, bị đánh đập gần chết,
nhưng là người Samaritanô đi ngang qua đó, "đã băng bó vết thương, đổ
dầu và rượu lên vết thương... bế nạn nhân lên ngựa của mình và đưa nạn
nhân đến quán trọ để săn sóc".

Người lân cận của tôi là người đã vượt
qua những trở ngại vì tôi!

Henry Nouwen

--