NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - VƯỢT QUA TRỞ NGẠI Print


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wed, Jul 21

Hãy Vượt Qua Trở Ngại Vì Nhau

Chúng ta trở nên người lân cận khi chúng ta sẵn sàng vượt qua những trở ngại vì nhau.

Có quá nhiều riêng tư và phân ly: giữa người da đen và người da trắng, giữa người bình thường và đồng tính luyến ái, giữa người già và người trẻ, giữa người mạnh khoẻ và người đau ốm, giữa tù nhân và người tự do, giữa Do Thái và Dân ngoại, Hồi giáo và Kitô giáo, Tin Lành và Công Giáo, Công Giáo Hy Lạp và Công Giáo La Tinh.

Có rất nhiều con đường phải vượt qua. Tất cả chúng ta quá bận rộn trong cái vòng riêng tư của mình. Chúng ta có người của mình để đến với họ và công việc của mình để lo lắng.

Nhưng thỉnh thoảng nếu chúng ta có thể vượt ra ngoài cái vòng riêng tư đó để chú ý đến những gì ở bên ngoài, có lẽ lúc ấy chúng ta mới thực sự trở nên người lân cận.

Henry Nouwen

--