NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - LẤP HỐ NGĂN CÁCH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Thu, Jul 22 at 4:35 AM

Lấp Hố Ngăn Cách Giữa Con Người

Ðể trở nên người lân cận là lấp hố ngăn cách giữa con người. Một khi có
ngăn cách giữa chúng ta và chúng ta không thể nhìn thẳng vào mắt người
khác, lúc ấy đủ loại ý tưởng và hình ảnh sai lầm sẽ hiện ra.

Chúng ta đặt tên cho họ, diễu cợt về họ, phủ lấp họ với thành kiến, và tránh tiếp
xúc họ cách trực tiếp. Chúng ta nghĩ về họ như kẻ thù. Chúng ta quên
rằng họ cũng biết yêu như chúng ta, biết chăm sóc con cái như chúng ta,
cũng đau ốm và cũng chết như chúng ta.

Chúng ta quên họ là anh chị em
chúng ta và đối xử với họ như một đối tượng có thể tiêu diệt bất cứ lúc
nào.

Chỉ khi nào chúng ta có can đảm vượt qua những trở ngại và nhìn thẳng
vào mắt người khác, chúng ta mới thấy rằng chúng ta cùng là con cái
Thiên Chúa và cùng là phần tử của gia đình nhân loại.

Henry Nouwen

--