NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Cảm Xúc Không Làm Nên Chúng Ta

Ðời sống tình cảm của chúng ta thay đổi luôn luôn. Ðôi khi chúng ta thấy
tính tình thay đổi quá nhiều: từ sự phấn khởi đến buồn chán, từ vui
sướng đến đau khổ, từ sự hài hòa đến xáo trộn nội tâm.

Một biến cố nhỏ,
một lời nói của ai đó, một thất vọng trong công việc, nhiều điều có thể
khiến cảm xúc chúng ta thay đổi. Hầu như chúng ta khó có thể kiểm soát
được những thay đổi này. Dường như chúng xảy ra cho chúng ta hơn là do
chúng ta tạo nên.

Bởi đó, thật quan trọng để biết rằng đời sống tình cảm thì không giống
như đời sống tâm linh. Ðời sống tâm linh của chúng ta là đời sống của
Thần Khí Thiên Chúa trong chúng ta. Khi chúng ta thấy cảm xúc của mình
thay đổi thì chúng ta phải kết hợp tâm linh chúng ta với Thần Khí Thiên
Chúa và tự nhắc nhở mình rằng cảm xúc thì không làm nên con người chúng
ta.

Dù bất cứ cảm xúc nào, chúng ta vẫn luôn luôn là con cái yêu quý của
Thiên Chúa.

Henry Nouwen

--