NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chế Ngự Cảm Xúc Thay Ðổi

Chúng ta có buộc phải là nạn nhân của cảm xúc không? Chúng ta có phải nói rằng, "Hôm nay tôi cảm thấy phấn khởi" hay "Hôm nay tôi cảm thấy chán chường" và buộc người khác phải sống với cảm xúc của chúng ta không?

Mặc dù thật khó để kiểm soát cảm xúc, nhưng chúng ta có thể từ từ chế ngự chúng bằng cách rèn luyện đời sống tâm linh. Ðiều này giúp chúng ta không hành động theo cảm xúc. Có thể chúng ta không "cảm thấy" muốn thức dậy vào buổi sáng vì chúng ta không "cảm thấy" đời đáng sống, không ai yêu thương chúng ta, và công việc thì chán chường.

Nhưng nếu chúng ta cố gắng ngồi dậy, dành chút thời giờ để đọc Phúc Âm, cầu nguyện qua Thánh Vịnh, và cảm tạ Chúa vì một ngày mới, thì có thể cảm xúc không còn làm chủ được chúng ta nữa.

Henry Nouwen

--