NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sun, Jul 25 at 6:25 AM


Ðào Sâu Vào Nguồn Tâm Linh

Khi có người làm khổ chúng ta, tấn công, bỏ quên chúng ta, hay tẩy chay chúng ta, thì sâu trong lòng chúng ta nổi lên sự chống đối. Nó có thể là cơn thịnh nộ hay phiền muộn, mong muốn trả thù hay ngay cả động lực muốn làm tổn hại chính mình.

Có thể chúng ta cảm thấy bị xúi giục mạnh mẽ để làm tổn thương người đã xúc phạm đến mình hay chúng ta trở nên lãnh đạm với đời sống và muốn tự tử vì tự hắt hủi mình. Dù những phản ứng cùng cực này có vẻ bất thường, nhưng chúng không xa với tâm hồn chúng ta. Có những đêm dài chúng ta thao thức tìm những lời lẽ hay hành động để trả đũa những người đã nói hay đã làm tổn thương chúng ta.

Chính ngay nơi đây chúng ta phải đào sâu vào tiềm năng tâm linh của mình để tìm ra cốt lõi của con người chúng ta, cốt lõi đó nằm bên ngoài nhu cầu gây đau khổ cho người khác hay cho chính mình, và đó là nơi chúng ta có tự do để tha thứ và yêu thương.

Henry Nouwen

------------------------------------------