NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mon, Jul 26 at 4:44 AM

Những Ðộng Lực của Ðời Sống Tâm Linh

Ðời sống tình cảm và đời sống tâm linh của chúng ta có những động lực khác nhau.

Những thay đổi của đời sống tình cảm lệ thuộc phần lớn vào quá khứ và ngoại vật chung quanh chúng ta. Chúng ta vui, buồn, giận dữ, chán nản, phấn khởi, buồn bực, yêu thương, chăm lo, ghét bỏ hay oán hờn vì những gì đã và đang xảy ra.

Những thay đổi của đời sống tâm linh lệ thuộc vào sự vâng phục của chúng ta--đó là, chăm chú lắng nghe sự thúc đẩy của Thần Linh Thiên Chúa trong con người chúng ta.

Nếu không có sự lắng nghe này, đời sống tâm linh sẽ lệ thuộc vào làn sóng cảm xúc của chúng ta.

Henry Nouwen

--
.