NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Cửa Ngõ Vào Ðời Sống Tâm Linh

Mặc dù đời sống tình cảm và đời sống tâm linh của chúng ta khác biệt, nhưng chúng ảnh hưởng lẫn nhau cách sâu đậm.

Cảm xúc thường mở ra cánh cửa đi vào hành trình tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta không thể từ bỏ tâm tình ghen tương, hãy tự hỏi rằng chúng ta có còn tiếp cận với Thần Khí trong chúng ta để kêu lên "Lạy Cha". Khi chúng ta cảm thấy thật bình an và "được chú ý", chúng ta có thể nhận biết rằng đó là dấu chỉ của sự nhận biết sâu xa là chúng ta được yêu thương.

Ðời sống cầu nguyện của chúng ta cũng thế, khi trung thành đáp ứng với sự hiện diện của Thần Khí trong chúng ta, có thể đó là cánh cửa mở ra cho chúng ta đi vào cảm xúc, tâm tình.

Và đam mê của chúng ta và hướng dẫn chúng ta biết làm thế nào để đưa những tâm tình này vào sự phục vụ trong hành trình đi vào tâm hồn của Thiên Chúa.

Henry Nouwen

--
.