NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tue, Aug 10 at 5:42 AM
Bừng Cháy Vì Tình Yêu

Thông thường chúng ta quá lo lắng với câu hỏi, "Làm thế nào chúng ta có thể trở nên chứng nhân trong Danh Chúa Giêsu? Chúng ta phải nói gì hay làm gì để người khác chấp nhận tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho họ?"

Những lo lắng này nói lên sự sợ hãi hơn là tình yêu của chúng ta. Chúa Giêsu chỉ vẽ cho chúng ta cách làm nhân chứng. Người ngập tràn lòng yêu mến Thiên Chúa, Người kết hợp với ý muốn của Thiên Chúa, Người bừng cháy với nhiệt tâm vì Nước Trời đến độ Người không thể làm gì khác hơn là làm chứng. Bất cứ đâu Người đến, bất cứ ai Người gặp, một sức mạnh phát xuất tự Người có thể chữa lành bất cứ ai chạm đến Người (coi Luca 6:19).

Nếu chúng ta muốn trở nên chứng nhân như Chúa Giêsu, điều quan tâm duy nhất là chúng ta hãy sống với tình yêu Thiên Chúa như Chúa Giêsu.

Henry Nouwen

--