NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Thu, Aug 12 at 5:36 AM
Cuộc Ðời Ẩn Giấu của Chúa Giêsu

Phần lớn cuộc đời của Chúa Giêsu được giấu kín. Người sống với cha mẹ ở Nagiarét, "dưới quyền của họ" (Luca 2:51),"ngày càng thêm khôn ngoan, cao lớn, và đẹp lòng Thiên Chúa và được mọi người quý mến" (Luca 2:52).

Khi chúng ta nghĩ đến Chúa Giêsu, hầu như chúng ta nghĩ đến những lời nói và phép lạ của Người, sự thống khổ, sự chết và sự sống lại của Người, nhưng chúng ta đừng quên rằng trước khi xảy ra những điều đó, Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời bình dị, ẩn giấu trong một thành phố nhỏ bé, xa cách những bậc vĩ nhân, những thành phố to lớn, và những biến cố quan trọng. Cuộc đời ẩn giấu của Chúa Giêsu thì rất quan trọng cho hành trình tâm linh của chính chúng ta.

Nếu chúng ta muốn noi theo lời nói và hành động của Chúa Giêsu để phục vụ vương quốc của Người, trước hết chúng ta phải cố theo Chúa Giêsu bằng một đời sống bình dị, không ai để ý và rất bình thường.

Henry Nouwen

--