NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wed, Oct 20 at 5:11 AM
Ơn Sủng Thật Dư Dật

Qua bao thế kỷ Giáo Hội đã làm nhiều điều đủ để một người khó tính phải từ bỏ Giáo Hội.

Lịch sử của cuộc thập tự chinh, cuộc tàn sát người Do Thái ở Nga, tranh giành quyền lực, áp bức, rút phép thông công, hành hình, lèo lái nhân loại và tư tưởng, và sự chia rẽ liên tục tái diễn mà ai ai cũng có thể nhìn thấy và kinh hoàng.

Có thể nào chúng ta tin rằng đó cũng chính là Giáo Hội đang mang trong mình Lời Chúa và các bí tích tình yêu có sức mạnh chữa lành của Người? Có thể nào chúng ta tin rằng trong một nhân loại vụn vỡ, Giáo Hội lại trưng ra thân thể tan nát của Ðức Kitô như lương thực cho sự sống vĩnh cửu? Có thể nào chúng ta nhận ra rằng ở đâu có tội lỗi thì ở đó tràn đầy ơn sủng, và ở đâu mà lời hứa luôn luôn bị đứt đoạn thì ở đó lại có lời Chúa hứa vững vàng không lay chuyển?

Tin là chấp nhận sự có thể của những câu hỏi trên.

Henry Nouwen

--