NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fri, Oct 22 at 5:21 AM
Khu Vườn Các Thánh

Giáo Hội là một tổ chức thật nhân bản nhưng cũng là khu vườn ơn sủng của Thiên Chúa. Ðó là nơi sự thánh thiện vĩ đại tiếp tục bừng nở.

Các thánh là những người giúp nhìn thấy Ðức Kitô đang sống động qua một phương cách đặc biệt. Một số thánh nhân hy sinh đời sống để phục vụ Ðức Kitô và Giáo Hội; một số khác thuyết giảng hay viết lách để giáo dục chúng ta; một số đã sống cuộc đời của họ một cách anh hùng trong những điều kiện khó khăn; một số khác lại ẩn dật nơi vắng vẻ để cầu nguyện và chiêm niệm; một số có tài ngôn sứ kêu gọi sự canh tân; một số khác lại là những nhà lãnh đạo tinh thần thiết lập những tổ chức to lớn đông đảo.

Một số thật khoẻ mạnh; một số khác lại bệnh tật yếu đuối, thường lo âu và bất an.

Henry Nouwen

--