NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wed, Jul 6 at 4:49 AM
Vượt Trên Sự Ghen Tương

Sự ghen tương rất dễ nổi lên trong tâm hồn chúng ta.

Trong dụ ngôn người con hoang đàng, người anh thì ghen tức vì đứa em được tiếp đón một cách linh đình dù nó đã phung phí tất cả tài sản với bọn đàng điếm (coi Luca 15:30).

Và trong dụ ngôn thợ làm vườn nho, những người thợ làm việc trọn ngày ghen tức với những người đến làm việc từ giờ thứ mười một, vì họ cũng được trả lương ngang bằng với những người này (coi Mátthêu 20:1-16). Nhưng người cha nói với người con cả: "Con luôn luôn ở với cha, và những gì của cha là của con" (Luca 15:31). Và ông chủ vườn nho nói rằng, "Tại sao các bạn ghen tị vì sự độ lượng của tôi?" (Mátthêu 20:15).

Khi thực sự vui hưởng sự độ lượng vô biên của Thiên Chúa, chúng ta phải cảm tạ vì những gì anh chị em nhận được. Sự ghen tương không thể có chỗ đứng trong tâm hồn chúng ta.
Henry Nouwen

--