NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fri, Jul 8 at 5:24 AM
Người Chữa Lành

Không ai hoàn toàn lành lặn.

Tất cả chúng ta đều có những thương tích, hoặc về thể xác, tình cảm, tâm trí, hay tinh thần. Vấn đề đặt ra không phải là "Làm thế nào để che giấu thương tích?" mà "Làm thế nào để đưa những thương tích vào sự phục vụ tha nhân?" Khi những thương tích không còn làm chúng ta xấu hổ mà là nguồn chữa lành, chúng ta sẽ trở nên người chữa lành.

Chúa Giêsu là người chữa lành của Thiên Chúa. Qua những thương tích của Người mà chúng ta được lành lặn. Sự đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu đã đem đến sự sống và niềm vui. Sự nhục nhã của Người đã đem đến vinh quang; sự hắt hủi Người chịu đã đem đến một cộng đồng yêu thương.

Là những người theo Chúa Giêsu, BẠN VÀ TÔI cũng có thể dùng những thương tích của chúng ta mà đem đến sự chữa lành cho tha nhân.
Henry Nouwen

--