NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sat, Jul 9 at 4:16 AM

Chăm Sóc Thương Tích của Chúng Ta Trước

Những cảm nghiệm của chính chúng ta về sự cô đơn, chán nản, và lo sợ có thể trở nên ơn huệ cho người khác, nhất là khi thương tích chúng ta được chăm sóc một cách kỹ lưỡng.

Khi vết thương của chúng ta chưa khép kín, còn chảy máu, chúng ta làm người khác ghê sợ. Nhưng sau khi đã có người chăm sóc vết thương của chúng ta, thì chúng không còn đáng ghê sợ nữa.

Khi chúng ta cảm nhận được sự chữa lành của người khác, chúng ta có thể khám phá ra ơn chữa lành của chính chúng ta.

Và những thương tích của chính mình sẽ giúp chúng ta cảm thông sâu xa và liên kết với những anh chị em cũng bị thương tích như chúng ta.
Henry Nouwen

--