NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thu, Jul 14 at 6:44 AM
Ðược Chúc Phúc

Chúa Giêsu là Ðấng Ðược Chọn.

Khi Chúa Giêsu thanh tẩy ở sông Gio-đan, một tiếng nói tự trời nói rằng, "Con là Con Yêu Dấu của Cha; Cha quý mến Con" (Máccô 1:11).

Ðây là sự chúc phúc hằng ở với Chúa Giêsu trong cuộc đời Người. Bất cứ điều gì xảy đến cho Người--được ca ngợi hay bị buộc tội--Người đều trung thành với lời chúc này; Người luôn nhớ rằng Người là con yêu dấu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đến thế gian để san sẻ lời chúc phúc ấy với chúng ta. Người đến để mở tai chúng ta để lắng nghe một tiếng nói, cũng nói với chúng ta "Con là con yêu dấu của Ta, Ta quý mến con."

Khi chúng ta nghe tiếng ấy, hãy tin tưởng, và hãy nhớ lời đó, nhất là khi đau khổ, để chúng ta có thể sống cuộc đời như con cái Thiên Chúa và tìm thấy sức mạnh để chia sẻ lời chúc này với người khác.
Henry Nouwen

--